Ev Pansiyonculuğu Eğitimi

Ev pansiyonculuğu eğitimi 14-22 Ekim 2017 tarihleri arasında 30 saat olarak Mevlana Kalkınma Ajansı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Halkapınar Halk Eğitim Merkezi ve Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Ajansı tarafından desteklenerek ve Çukurova Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitmenleri tarafından gerçekleştirilmiştir.

Derneğimiz katılım sağlayarak bu eğitime destek vermiş,  dernek üyelerimiz ve İvriz kırsal kalkınma ekibimiz de bu eğitimden faydalanmıştır.

Prof. Dr. M.Cihan YAVUZ tarafından verilen eğitimde şu konular işlendi:

 • Genel turizm kavramları, turizmin ekonomisi ve önemi, turizm sektör istatistikleri
 • Turizmin tanımı ve çeşitleri
 • Konaklama işletmeciliği nedir? Konaklama işletmeciliğinde temel kavramlar
 • Pansiyonculukta organizasyon, görev ve sorumluluklar
 • Konaklama işletmeciliğinde iletişim
 • Konaklama işletmeciliğinde pazarlama ile ilgili temel kavramlar
 • Pansiyon çeşitleri

Öğr.Gör. Zafer Buzcu  tarafından verilen eğitimde şu konular işlendi:

 • Misafir ile iletişime geçmenin önemi ve yöntemleri
 • En kolay şekliyle odanın pansiyona dönüştürülmesi
 • Misafirin temel ihtiyaçlarını karşılamak
 • Köyde bulunan yöresel ürünleri kullanarak hizmet verme
SWITCH THE LANGUAGE