Çiğdem Maner, Founding Member, Faculty Member

Çiğdem Maner 2005’ten beri Koç Üniversitesi’nde Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümünde öğretim görevlisidir ve TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün (link verelim mi?) izni ile Ereğli, Halkapınar, Karapınar ve Emirgazi ilçelerinde yüzey araştırması yapmaktadır. Uzmanlık alanı Önasya Arkeolojisi’dir, özellikle Eski Asur Ticaret Koloni dönemini, Hititleri ve Demir Çağını merak etmekte ve o dönemlerdeki kültürler arası etkileşimleri, ticaret ve iletişim ağlarını araştırmaktadır. Bu sebepten dolayı, çok önemli bir bölge olan Konya’nın güneydoğu bölgesinde 2013’te Tunç ve Demir Çağlarını araştıran sistematik yüzey araştırması başlamıştır.

“Arkeolojinin sadece kazı ve araştırmadan ibaret olmadığına, özellikle kültürel mirası koruma, kırsal kalkınma ve yerel insanların bu konuda eğitilip yaşadıkları alanlara sahip çıkmaları gerektiğine inanıyorum. Bunun için İvriz Çevre Düzenlemesi Projesini ve Kırsal Kalkınma Projesini başlattım. Ayrıca, İvriz Kültürel Peyzajı’nın Unesco Geçici Dünya Miras Listesine başvurmasına ön ayak oldum.”

SWITCH THE LANGUAGE